اختصاص QRكد به محصولات داراي اعتبارنامه

تمامي توليدكنندگان محترمي كه موفق به دريافت اعتبارنامه از دفتر انتشارات و فناوري آموزشي شده يا نتيجه ارزيابي محصولات آن‌ها به علت كامل نبودن بسته‌بندي داخلي و خارجي مناسب در مرحله قبل از صدور اعتبارنامه مي‌باشد لازم است، نسبت به توليد و ارائه يك فيلم 5 دقيقه‌اي از محصول خويش به هر دو روش زير اقدام نموده و لينك آن را اعلام نمايند.

1ـ بر روي CD (شامل: معرفي محصول توليدشده و روش كار با آن كه حداكثر يك دقيقه اول آن به معرفي توليدكننده و هدف از تهيه محصول و مخاطب موردنظر اختصاص يابد).

2ـ تعريف QRكد محصول در فضاي مجازي و ارائه تصوير آن به دفتر از طريق ايميل به آدرس: standard@oerp.ir

لطفا با توجه به شرايط خاص كشور به جهت همه گيري ويروس كرونا تا اطلاع ثانوي ازهر گونه مراجعه حضوري خودداري فرماييد.

قایم موشک کلمات

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

بازی فکری ذهن آزما

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول

 اعتبارنامه

سرگرمی لگوی آرمیتا

نوع محصول: 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

آموزش رسمی: 
درس و موضوع در آموزش رسمی: 
ریاضی، علوم، کارو فناوری، هنر
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

نرم افزار حاسب

نوع محصول: 
درس افزار خود آموز

مشخصات اثر از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
اصول حسابداری 1 و 2
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
دوم متوسطه دوم
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

مدرسه من مجموعه آموزش تصویری تمام دروس ششم ابتدایی صفحه به صفحه

قالب فیلم: 
مستند
فرمت: 
35 م.م.

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
فارسی خوانداری و نوشتاری و هدیه های آسمان
پایه: 
ششم ابتدایی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
کمک آموزشی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
10 تا13
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

مدرسه من مجموعه آموزش تصویری تمام دروس پنجم ابتدایی صفحه به صفحه

قالب فیلم: 
مستند
فرمت: 
35 م.م.

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
فارسی خوانداری و نوشتاری و هدیه های آسمان
پایه: 
پنجم ابتدایی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
کمک آموزشی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
9 تا 12
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه