زبان انگلیسی

دوره جامع حامی فونیکس

قالب فیلم: 
پویانمایی
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
آموزش زبان انگلیسی
پایه: 
اول متوسطه اول
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش زبان انگلیسی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
۵ تا۱۴ سال
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

Syndicate content