اختصاص QRكد به محصولات داراي اعتبارنامه

تمامي توليدكنندگان محترمي كه موفق به دريافت اعتبارنامه از دفتر انتشارات و فناوري آموزشي شده يا نتيجه ارزيابي محصولات آن‌ها به علت كامل نبودن بسته‌بندي داخلي و خارجي مناسب در مرحله قبل از صدور اعتبارنامه مي‌باشد لازم است، نسبت به توليد و ارائه يك فيلم 5 دقيقه‌اي از محصول خويش به هر دو روش زير اقدام نموده و لينك آن را اعلام نمايند.

1ـ بر روي CD (شامل: معرفي محصول توليدشده و روش كار با آن كه حداكثر يك دقيقه اول آن به معرفي توليدكننده و هدف از تهيه محصول و مخاطب موردنظر اختصاص يابد).

2ـ تعريف QRكد محصول در فضاي مجازي و ارائه تصوير آن به دفتر از طريق ايميل به آدرس: standard@oerp.ir

لطفا با توجه به شرايط خاص كشور به جهت همه گيري ويروس كرونا تا اطلاع ثانوي ازهر گونه مراجعه حضوري خودداري فرماييد.

پک آموزشی پیشرفته ریاضی کودکان باهوش صداقت

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
اول ابتدایی

 اعتبارنامه

بسته آموزشی تقویت توجه و تمرکز دیداری - سطح Ka

مشخصات آموزشی وسیله

نوع آموزش: 
رسمی
دوره تحصیلی و موضوع: 
پایه: 
پیش دبستان
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
دوم ابتدایی

 اعتبارنامه

سامانه مدیریت آموزشی ایران

نوع محصول: 
وب سایت آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

پایه: 
پیش دبستان
پایه: 
سوم ابتدایی
پایه: 
ششم ابتدایی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
اول ابتدایی
پایه: 
چهارم ابتدایی
پایه: 
اول متوسطه اول
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
دوم ابتدایی
پایه: 
پنجم ابتدایی
پایه: 
دوم متوسطه اول
پایه: 
دوم متوسطه دوم
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

مشاور

نوع محصول: 
وب سایت آموزشی

مشخصات اثر از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
برنامه ریزی درسی
پایه: 
سوم متوسطه اول
پایه: 
سوم متوسطه دوم
پایه: 
اول متوسطه دوم
پایه: 
پیش دانشگاهی
پایه: 
دوم متوسطه دوم
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

دوره جامع حامی فونیکس

قالب فیلم: 
پویانمایی
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

درس و موضوع در آموزش رسمی: 
آموزش زبان انگلیسی
پایه: 
اول متوسطه اول
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
آموزش زبان انگلیسی
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
۵ تا۱۴ سال
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه

فارسی ششم دبستان

قالب فیلم: 
پویانمایی
فرمت: 
DVD

مشخصات فيلم از نظر مخاطب

آموزش رسمی: 
درس و موضوع در آموزش رسمی: 
فارسی ششم دبستان
پایه: 
ششم ابتدایی
موضوع در آموزش غیر رسمی: 
فارسی ششم دبستان
محدوده سنی در آموزش غیر رسمی: 
7-12
جنسیت مخاطبان: 
عمومی

 اعتبارنامه