چرتکه 10 تایی ایرانی کوِئیک مث (Quick math)

قیمت وسیله: 
150000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول به منظور انجام محاسبات ذهنی ریاضیات بر مبنای سیستم محاسبات ده‌دهی است. دانش‌آموزان با استفاده از آن می‌توانند 4 عمل اصلی ریاضی اعم از جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام داده و به جهت درگیری حواس پنج‌گانه اعم از بینایی شنیداری و لامسه قادرند مراحل را به راحتی به خاطر بسپارند. ویژگی این چرتکه نحوه طراحی و کاربرد متفاوت آن می‌باشد که با چرتکه‌های متداول بسیار متفاوت است. مزایای دیگر آن عبارت‌اند از:‌ تحریک حس مشاهده و تمرکز، بهبود حس اعتماد به نفس و نیز گسترش مهارت‌های تجسم ذهنی.

 اعتبارنامه