میله‌های امیک

قیمت وسیله: 
100000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
میله‌های آمیک وسیله کمک آموزشی است که می‌توان با آن عضلات درشت و ظریف دست کودکان را تقویت کرد. این محصول در سال 1394 با عنوان گوی و میله به شماره مجوز: 16668 در تاریخ: 1394-09-08 موفق به اخذ اعتبارنامه این دفتر شده است.

 اعتبارنامه