پرگار مسطح آسان رسم دایره‌ای شکل

چکیده معرفی محصول: 
این محصول کمک آموزشی برای رسم با شعاع مختلف طراحی و تولید شده است و قابلیت آن را دارد که با تجمیع با یک یا دو وسیله ابداعی دیگر به دو یا سه ابزار کمک آموزشی تبدیل شود به گونه‌ای که دانش‌آموزان مقاطع دبیرستان و حتی دانشگاه را به استفاده بیشتر از آن ترغیب نماید. سایر ویژگی‌های آن عبارت اند از:‌ حل تمام مشکلات پرگارهای قدیمی؛ پیداکردن شعاع بدون نیاز به استفاده از خط کش؛ آزادی انتخاب محورهای ثابت و متحرک به اختیار کاربر؛ طول عمر بالای محصول؛ بازار مصرف گسترده و ... .

 اعتبارنامه