پک آموزشی پیشرفته ریاضی کودکان باهوش صداقت

قیمت وسیله: 
800000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
پک بصورت سازماندهی شده با انجام فعالیتها و بازیهای دسته بندی و طبقه بندی شده به آموزش و تقویت مهارتهای کلامی - استدلا لهای دیداری و فضایی ، استدلال و مفاهیم پایه ریاضی - تقویت و پرورش توجه - حافظه کودکان 6-7 سال می پردازد و در سه سطح مقدماتی و پیشرفته و تکمیلی می باشد و هر سطح دارای 3 ترم آموزشی می باشد و هر ترم 18 جلسه یک ساعته برگزار می گردد .

 اعتبارنامه